Facebook YouTube Google plus sociální sítě

 

 

 

Weber. Jičínská 50 2017 nadále ponese benefiční podtext. Prostě kdo pojede bude pomáhat!!! Konkrétně handicapovaným dětem sdruženým v centru Apropo Jičín a tricyklistům ze SPASTIK SPORT Praha.

Apropo Jičín řeší problematiku dětí s postižením už od roku 1996. A pracují v něm ti, kteří věří, že lidé s postižením mají stejná práva jako ostatní, respektují jejich odlišnost a ví, že jsou to jedinečné bytosti a osobnosti jako všichni ostatní.

Tělovýchovná jednota Spastic Sport Praha je sdružená v České federaci Spastic Handicap, která vznikla v roce 1992. Sdružuje sportovce s centrální poruchou hybnosti - většinou dětskou mozkovou obrnou a sdružuje celkem kolem 4700 členů v 11 TJ nebo SK. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o postižení vrozené, velká část činnosti je zaměřena na děti a mládež. Spastic Handicap je členem Mezinárodní asociace pro sport a rekreaci osob s dětskou mozkovou obrnou, jako jediný zástupce pro Českou republiku. Tato mezinárodní organizace je jedním ze zakládajících členů Mezinárodního paralympijského výboru.

 

Publikováno  December 30th, 2016

Generální partner závodu Hlavní partneři Hlavní partneři partneři partneři partneři partneři partneři